10.797222346,106.677222250

Catalogue

Catalogue

Hershey Valve-UPVC Pipe and Fittings (CATALOGUE ống và phụ kiện UPVC)

HERSHEY VALVE-UPVC Pipe and Fittings 2020.pdf 1756KB

Hershey Valve-CPVC Pipe and Fittings (CATALOGUE ống và phụ kiện CPVC)

Hershey Valve- CPVC Catalog 2020.pdf 1903KB

clear pipe cataloge (ống nhựa trong Clear-PVC)

clear pipe cataloge.pdf 1811KB

Hershey Valve - Catalog (CATALOGUE các loại valve UPVC, CPVC,PPH, PVDF)

Hershey Valve - Catalog 2020.pdf 6259KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-200

Hershey Valve- Valve catalog- VP-200 2020.pdf 1661KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-300

Hershey Valve- Valve catalog- VP-300 2020.pdf 436KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-400

Hershey Valve- Valve catalog- VP-400 2020.pdf 1050KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-600

Hershey Valve- Valve catalog- VP-600 2020.pdf 1113KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-700

Hershey Valve- Valve catalog- VP-700 2020.pdf 625KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-800

Hershey Valve- Valve catalog- VP-800 2020.pdf 976KB

Hershey Valve- Valve catalog- VP-900

Hershey Valve- Valve catalog- VP-900 2020.07.pdf 331KB

IPS Weld-on 711 keo dán UPVC

W-O711LoVoc_2-10.pdf 79KB

IPS Weld-on 724 keo dán CPVC

724_PB 07-2010 catalogue.pdf 468KB

IPS Weld-on P68 keo rửa xử lý bề mặt

W-OP68LoVoc_10-10.pdf 66KB

HT-PVC/CPVC PLATE (tấm nhựa)

HT-PVC, CPVC PLATE.pdf 515KB

Tường hồng Co., Ltd

Tường hồng Co., Ltd

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908 941 907