Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CATALOGUE

Hershey-Catalogue ống và phụ kiện nhựa CPVC

hershey-valve-cpvc-pipe-and-fittings.pdf 1948887 bytes

Hershey-Catalogue ống và phụ kiện nhựa UPVC

hershey-valve-upvc-pipe-and-fittings-2020.pdf 1798642 bytes

Hershey-Catalogue các loại van nhựa PVC, CPVC ,ABS ,PPH, PVDF

hershey-valve-catalog-new.pdf 8270361 bytes

Hershey-Catalogue ống và phụ kiện nhựa PVC trong suốt

hershey-clearpvc-2015.pdf 634480 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Phụ kiện kết nối VP-200

hershey-valve-catalog-vp200-accessories.pdf 2712600 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Van bi VP-300

hershey-valve-catalog-vp300-ball-valve.pdf 578668 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Các loại Van 1 chiều(luppe) VP-400

hershey-valve-catalog-vp400-check-valves.pdf 1737552 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Van bi rắc co VP-600

hershey-valve-catalog-vp600-union-ball-valves.pdf 3107229 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Các loại van màng VP-700

hershey-valve-catalog-vp700-diaphragm-valves.pdf 1303159 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Các loại van bướm VP-800

hershey-valve-catalog-vp800-butterfly-valves.pdf 1736496 bytes

Hershey Valve- Valve catalog- Van bi VP-900

hershey-valve-catalog-vp900-mip-ball-valves.pdf 498754 bytes

IPS Weld-on 711 keo dán UPVC

711-data-sheet.pdf 246195 bytes

IPS Weld-on 724 keo dán CPVC

724-data-sheet.pdf 189447 bytes

IPS Weld-on P68 keo rửa xử lý bề mặt

p-68-data-sheet.pdf 133014 bytes

HT-PVC/CPVC Sheet (tấm nhựa)

ht-pvc-cpvc-plate.pdf 526936 bytes

環琪- CPVC先進工業管路系統

hershey-valve-cpvc-gongye-guanlu.pdf 2607345 bytes

環琪- UPVC SCH.40/80工業管路系統

hershey-valve-upvc-sch40-80-gongye-guanlu.pdf 1979421 bytes

環琪- PVC 透明管配件

hershey-valve-clearpvc-touming-guan.pdf 1390269 bytes

IPS Weld-on 717 keo dán UPVC

717-data-sheet.pdf 264877 bytes

IPS Weld-on P70 keo rửa xử lý bề mặt

p-70-data-sheet.pdf 150423 bytes