Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

KEO RỬA ỐNG NHỰA UPVC/CPVC WELD.ON P68

Liên hệ

- Weld-On® P-68 PRIMER™ là loại sơn lót không chứa THF, tuân thủ quy tắc với tỷ lệ phát thải dung môi thấp hơn 30% và giảm đáng kể khói có mùi so với các sản phẩm hiện có trên thị trường – mang lại môi trường làm việc được cải thiện cho những người lắp đặt đường ống.

- P-68 PRIMER là loại sơn lót trong suốt hoặc màu tím, VOC cực thấp, tác dụng nhanh, làm mềm và hòa tan nhanh chóng các bề mặt của ống và phụ kiện PVC và CPVC trước khi sử dụng keo dán.

- Thể tích lon: Quart (946ml), Pint (473ml), Màu tím hoặc trong suốt

- Thời hạn sử dụng: 3 năm

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hotline: 0908941907 - 0964148977

- Weld-On® P-68 PRIMER™ là loại sơn lót không chứa THF, tuân thủ quy tắc với tỷ lệ phát thải dung môi thấp hơn 30% và giảm đáng kể khói có mùi so với các sản phẩm hiện có trên thị trường – mang lại môi trường làm việc được cải thiện cho những người lắp đặt đường ống.

- P-68 PRIMER là loại sơn lót trong suốt hoặc màu tím, VOC cực thấp, tác dụng nhanh, làm mềm và hòa tan nhanh chóng các bề mặt của ống và phụ kiện PVC và CPVC trước khi sử dụng keo dán.

- Lượng phát thải VOC cực thấp, đáp ứng Quy tắc SCAQMD 1168/316A.
• Được chứng nhận GreenGuard Gold. Truy cập Cơ sở dữ liệu bền vững UL tại www.spot.ul.com để tìm tất cả các khoản tín dụng bền vững được bảo đảm bởi UL GreenGuard Gold.
• Hiệu suất cường độ cao, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM F656 và Hệ thống nước thống nhất Mã số được chứng nhận bởi NSF International.

Chi tiêt tham khảo Primer Primer P68 Data sheet   và Primer P68 Material Safety Data Sheet