Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH TƯỜNG HỒNG cam kết bảo vệ và duy trì tính riêng tư của thông tin khách hàng một cách tốt nhất có thể. Dưới đây là chi tiết về Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của chúng tôi:

1.Thu Thập Thông Tin:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết từ khách hàng trên website hershey.com.vn khi có sự đồng ý rõ ràng và tự nguyện từ phía họ.
  • Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và các thông tin cần thiết khác liên quan đến giao dịch mua bán.

2.Sử Dụng Thông Tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin dữ liệu của khách hàng để thực hiện giao dịch, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đơn hàng.
  • Các thông tin này cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về sản phẩm, khuyến mãi, và sự kiện liên quan từ chúng tôi, nếu khách hàng đồng ý nhận thông tin này.

3.Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết duy trì mức độ an toàn cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Các biện pháp bảo mật bao gồm mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn truy cập trái phép.

4.Không Chia Sẻ Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.

5.Quyền Lợi và Kiểm Soát:

  • Khách hàng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin khi cần thiết.
  • Nếu không muốn nhận thông tin quảng cáo , khuyến mãi từ chúng tôi, khách hàng có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

6.Tuân Thủ Pháp Luật:

  • Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi trong quy trình và yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trước cho khách hàng.